Магазин для карабина Сайга калибра 30win. на 5 патронов PufGun

1 100

Магазин PufGun 5 мест (Сайга-308)